Scepsys.nl - over twijfels, onderzoek en actie
Vliegramp Bijlmermeer 1992

INTRODUCTIE - DOCUTHEEK

Op 4 oktober 1992 om 18:36 uur stort een Boeing 747 vrachtvliegtuig neer in de Amsterdamse stadswijk Bijlmermeer. De zwaarbeladen vrachtjumbo, waarvan de 2 rechter motoren kort na het opstijgen waren afgebroken, crasht waar de flatgebouwen Groeneveen en Klein-Kruitberg elkaar raken. Officieel zijn er 43 doden te betreuren. De nasleep van de ramp duurt vele jaren. In 1999 vindt een parlementaire enquête plaats. De Rijks Luchtvaartdienst mag zichzelf niet meer toetsen. Wereldwijd worden de motorophangingen van 700 Boeings 747 aangepast. Er volgt een medisch onderzoek voor 4000 bezorgde omwonenden en professioneel betrokkenen. Elk jaar op 4 oktober is er een herdenking bij het vliegrampmonument.

Scepsis omtrent de toedracht en afhandeling van de Bijlmer vliegramp in 1992 is er nog steeds. De aandacht wordt, ondanks vele officiële rapporten en publicaties, gevoed door scepsis over beweringen van vliegrampgetuigen, onderzoekers, overheidsdiensten, politici, nieuwsmedia en boekschrijvers. De jarenlange aandacht voor de vliegramp heeft gezorgd voor een parlementaire enquete in 1999, een groot medisch onderzoek, keerpunten in de luchtvaartwereld en voor een andere kijk op de voordien vrij onbekende Bijlmermeer.

bijlmer-crash1-409
Videoframe uit documentaire Seconds from Disaster
National Geographic Channel

Scepsis loopt als een rode draad door de onderzoeken en nasleep van de crash op 4 oktober 1992. Over de scheefstand van een motor van de landende El Al Boeing. Over de vliegroute en toedracht. Over wat men heeft moeten zien vanuit de verkeerstoren. Over de lading en het verarmd uranium dat in de flaps is verwerkt. Over de verdwenen de cockpit voice recorder en mannen in witte pakken. Over alles was twijfel en ongeloof. De overheid werd niet meer vertrouwd. Ondertussen leek politiek Den Haag, op uitzonderingen na, geen haast te hebben. Scepsis over de nieuwsmedia was er nauwelijks. Journalisten werden gezien als volksvertegenwoordigers. Scepsis omtrent de officiële conclusies spoorden enkele burgers aan tot eigen onderzoeken.

bijlmer-crash-409
Bergingswerk op de rampplek in oktober 1992.

Rampgebied-2006-409
De rampplek in 2006. Het monument ligt verscholen in de bomengroep.

Medewerking kwam er van onderzoekers, journalisten, Stadsdeel Zuidoost en Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer. Een groeiend document over een episode die belangrijk was voor groeiend begrip voor die kleurrijke, rebelse en relaxte woonwijk Bijlmermeer in Amsterdam Zuidoost. Een website ter inspiratie van burgers met een gezonde dosis scepsis.

Deze webpagina wordt in 2020 vervangen door een facebook-pagina.

 

Henk J. van de Belt
- bewoner van Kikkenstein, het flatgebouw naast de vliegramplocatie -
mederealisator van hulpverlening, onderzoeken, actievoeren en publiciteit genereren -
initiatiefnemer en beheerder Scepsys.nl.

Steuners
- Louis Bertholet - onderzoeker naar oorzaken en medische gevolgen, hulpverlener
- Vincent Dekker - journalist Trouw en auteur van Going Down, Going Down
- Pierre Heijboer - journalist Volkskrant en auteur van Doemvlucht (overleden 2014)
- Jos Wiersema - droeg zijn website over Bijlmer vliegramp over
- Ronald Blonk - actieve bewoner Kikkenstein, publiceert foto's en video's
- Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer

 

INTRODUCTIE - DOCUTHEEK

Ook op deze site: publicaties, nieuwsitems en meningen betreffende preventieparticipatie - >>>

.